Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Dr. Barsi Ernő

Dr. Barsi Ernő főiskolai tanár, zenepedagógus, zenetörténész, néprajzkutató (1920-2013) 1920. június 28-án született Sály községben. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon végezte. Érettségi után beiratkozott a teológiára. A teológia elvégzése után 1942-ben felvételt nyert a Zeneakadémiára, előzetes tanulmányait, vizsgái elismerésével rögtön a hegedű tanszak harmadik évfolyamára. Európahírű mesterek tanították: pl. Waldbauer Imre, aki először játszott Bartók vonósnégyest a világon és Kodály Zoltán, aki a népzenére tanította. 
1946-ban szerezte meg hegedűtanári diplomáját. 1947-ben jelentette meg első írását, amely „Sály falu zenei művelődése” címet viselte. 1947-ben hegedűtanári állást kapott Győrött az Állami Konzervatóriumban.
Rövidesen létrehozott egy zeneoktatói munkaközösséget, vagyis egy zeneiskolát. Célja az volt, hogy minél több embert juttasson el a jó muzsikához, valamint az is, hogy a leendő zenészek becsüljék meg az egyszerű embereket és vigyék el nekik is a zenei kincseket. Olyan tanítványai voltak, mint Fias Gábor, a későbbi Kodály Vonósnégyes tagja, Jancsovics Antal karnagy és Kollár Kálmán.
A tanítás mellett rendszeresen járt népdalgyűjtő utakon, tartott ismeretterjesztő előadásokat kis településeken. Timaffy László meghívására tanított a mosonmagyaróvári népfőiskolán is. 1970-ben doktorált szellemi néprajzból. A doktori disszertáció címe „Zene egy sályi pásztor életében”.
A doktori disszertációból készült könyv kiadására mintegy húsz évet kellett várnia. Hiába támogatta Kodály Zoltán és Ortutay Gyula. 12 év után a konzervatóriumból átment a tanítóképzőbe oktatni. Úgy gondolta, hogy itt közvetlenül is tud adni valamit a leendő pedagógusokon keresztül a falunak. A főiskolán éneket és hegedűt oktatott, itt kezdett komolyabban foglalkozni a néprajzzal. A néprajztudós munkáját a néprajztudomány területén megjelent több, mint 40 könyv, 400 tanulmány, négyezret meghaladó előadás fémjelzi. Pályafutása során Európa számos országába kapott meghívást és tartott szemináriumokat néprajzi kutatásairól. Dr. Barsi Ernő tanár munkásságát állami kitüntetések sora fémjelzi. Életfa-díj (1988), Kiváló Népművelő (1978), Munka Érdemrend ezüst fokozat (1981), Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (1995) kitüntetések tulajdonosa. A Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat, a megyei jogú város valamennyi legmagasabb kitüntetéseinek birtokosa.

Rendezés:
Nézet:
2.000 Ft
Sárospataki diákdalok a 18. századból
2.160 Ft
Népdalok a XX. századvégi Börcsön
1.480 Ft

Papírhajtogatás Barsi Ernő néprajzkutatóval


Dr. Barsi Ernő a „Terülj, terülj asztalkám” c. könyvében bemutatja, hogyan készül egy darab papírból a mi munkánkkal, varázslásunkkal sok érdekes tárgy, játék, ami a valóságos életben komoly szerepet tölt be, de amivel így játszani is lehet. A könyv ezen papírjátékok leírását tartalmazza lépésről-lépésre, képekkel illusztrálva. A kiadvány fekete-fehér kivitelben, DVD melléklet nélkül.

2.160 Ft
A kiadvány Barsi Ernő 24 előadásának anyagát tartalmazza, képekkel illusztrálva.
3.300 Ft

Módszertani kiadvány, mely a hegedűsökön kívűl minden muzsikus számára gyakorlati és korszerű tudásanyagot tartalmaz.

990 Ft

Gárdonyi felismerte, hogy a zenének közvetlenül az érzelmekre ható hatalmas ereje nélkül nem lehet sikerrel elvégezni az emberi tudatformálás hatalmas munkáját. A kiadvány a közfelfogásban ismeretlen oldalát, a „muzsikáló Gárdonyit” mutatja meg, követendő példának állítva elsősorban azok számára, akik a jövő nemzedék művelődését szolgálják mind iskolai, mind iskolán kívüli munkában.

3.980 Ft

Dr. Barsi Ernő e gyűjteményben nagy szeretettel és tudással mutatja be szülőfaluja, Sály és a környékbeli helységek gyermekjátékait. A könyv a Kisalföldi gyermekjáték-dalok és mondókák c. kiadvány folytatása.

3.300 Ft
Bartók Béla a népies műdalt egyenesen városi népzenének nevezi, és úgy beszél róla, mint a népdalnak, ahogyan ő nevezte: parasztzenének ellenpólusáról. „A kettő külső ismertetőjeleiben, főleg pedig keletkezése szempontjából élesen elválik egymástól; hogy itt- ott egyiknek az anyaga átszivárog a másikba, megkülönböztetésük szempontjából lényegtelen. Pedig ha alaposabban megnézzük, szinte napjainkig fennmaradt a szó szoros értelemben népdalnak nevezhető réteg. 
4.560 Ft

III. bővített kiadás

4.560 Ft

E kötet nyomán kelnek új életre Sokoróalja dalai, olvasói ismerjék meg jobban ezt a tájat, s ne csak örömet szerezzen azoknak, akik élnek dalaival, vagy tőlük hallgatják, hanem kivált lakosaiban növelje szülőföldjük szeretetét, szolgálja azonosságuk megtartását, az egyetemes emberi kultúra gazdagodását.

4.560 Ft
A kötetben a dalok mellett azok általános néprajzi hátterét is megtalálhatjuk. Segítséget nyújt a hagyományőrző együtteseknek, iskoláknak, de a népdalok kedvelői és a téma iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják. A könyvet Dr. Alexay Zoltán fotói illusztrálják.
4.400 Ft

A Kisalföld gyermekjáték-dalai, mondókái csecsemőkortól serdülőkorig végigkísérik a gyermek életét, annak minden mozzanatát. Először nem is ő játssza ezeket, hanem vele játssza a föléje hajoló édesanya vagy más felnőtt, amint altatót dúdol neki vagy tisztába tevéskor tornáztatja, majd később állni, járni tanítja.

990 Ft

Petőfi Sándor verseit nemcsak az iskolában tanítják, hanem rendszeresen elhangzanak nemzeti ünnepeinken, s úgy él a köztudatban, mint nemzettudatunk szimbóluma. A költőt népünk is szívébe zárta. Sőt népi dallamokkal énekli azokat, amint ez a füzet is tanúsítja. S az, hogy második kiadása is szükségessé vált, mutatja, hogy manapság is igénylik közreadását.

1.980 Ft

A könyv Forrai Katalin: Ének az óvodában című könyvében szereplő népdalok népzenei hátterét tartalmazza.

2.160 Ft

Ez a kötet semmiképpen sem akar „A magyar néprajz” valamilyen zsugorított mása lenni, csupán olyan néprajzi ismereteket igyekszik egybegyűjteni, amelyek már az iskoláskor elején is alkalmasak arra, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsék a néprajz iránt. S mindezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy szülőföldjüket, népüket ismerő, szerető, értékeit megbecsülő emberekké váljanak tanítványaink, olyan felnőttekké, akik számára út nyílik más népek kincsei, az egyetemes emberi értékek felé.

2.450 Ft

Barsi Ernő ezúttal a csornai népdalok és népszokások világába vezet bennünket. A szerzőtől már megszokott lebilincselő stílusban írott könyv a város népzenei örökségét dolgozza fel.

2.160 Ft

Népi ismeretanyag a magyar költők verseiben. Aki magyar verset olvas, az óhatatlanul beleütközik a nép (mára már elfeledett) szókincsébe. Barsi Ernő hat híres költő versein át tárja elénk a falusi ember szavait és ismeretanyagát, segítve ezzel a versek megértését.