Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Hintalan László János: Széki játékok, gyerekvilág

Ár:
5.950 Ft
Széki játékok és a gyerekvilág digitális kiegészítő hanganyaggal
Kiadó: Magyar Kultúra Kiadó Kft.
Katalógusszám: MKK121
ISBN: 978 615 5746 38 3
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 1.142 Ft
Várható szállítás: 2024. június 20.
Jelölje be azokat a kiegészítő termékeket, amiket még a kosárba szeretne tenni!
Barsi Ernő: Kisalföldi gyermekjáték-dalok és mondókák Barsi Ernő: Kisalföldi gyermekjáték-dalok és mondókák
4.400 Ft
Lévai Péter: "Szökkenjünk, ugráljunk…" Lévai Péter: "Szökkenjünk, ugráljunk…"
3.300 Ft
Menny.:db

Leírás

© Csorba János, Kálmán Zsuzsa, Hintalan László János
Gyűjtötte, szerkesztette, a jegyzeteket írta és közreadja: Hintalan László János

 

Lektori szakvélemény
Az olvasó egy hiánypótló kötetet tart a kezében, hiszen a magyar táncházmozgalom bölcsőjének tekintett mezőségi település, Szék játékairól eddig mit sem tudtunk. Most egy több évtizednyi kutató és feldolgozó munka, egy szisztematikus gyűjtés tartalmas anyaga került kiadásra, fogalmazhatunk úgy is, hogy közkincs lett. S nemcsak e falu játékait nem ismertük, hanem nagyon kevés erdélyi játék jutott el hozzánk. Talán a kutatók kevés figyelmet fordítottak a játékok összegyűjtésére, vagy a gyűjtések jelentős része nem került kiadásra, esetleg az erdélyi kiadású játékkötetekhez nehezen tudunk hozzájutni. Az én polcomon is csak két erdélyi gyermekjáték témájú alapmű – Gazda Klára Gyermekvilág Esztelneken és Veress Péter Ilona Mezőcsávási gyermekfolklór című könyve – található. Lázár Katalin adott még közre egy erdélyi és moldvai gyermekjáték-válogatást a Gyertek, gyertek játszani című művének első kötetében.
Hintalan László János a magyar játékkutatás kiemelkedő alakja, hiszen a hévizgyörki gyűjtéséből kiadott Aranyalma című kötet az egyik legteljesebb hozzáférhető monografikus játékgyűjtés. A széki játékokkal több évtizede foglalkozik, gyűjti, rendszerezi, kötetbe szerkeszti és tanítja, továbbadja ezeket. Kutatása a magyar néprajztudomány számára is rendkívül értékes. Játékgyűjtése igényesen szerkesztett, fotókkal, hang- és filmanyaggal színesített. A játékokhoz fűzött, sokéves tapasztalata és gyakorlata alapján megfogalmazott jegyzetei tartalmas gondolatokkal gazdagítják az olvasót, mindemellett több felvetése gondolatébresztő is.
Élvezettel olvastam a kötetet, a játékleírásokat és a hozzájuk fűzött gondolatokat, valamint a gyermekélettel, népélettel foglalkozó részeket. Nagyon tetszik benne, hogy számtalan adat bújik meg a szövegekben a széki fonóról, a népszokásokról, a néphitről, mágikus eljárásokról, vagy a falu hétköznapjairól, a gyermekek által végzett munkáról, tehát ez a könyv nem a széki gyermekjátékokról, hanem a székiek egykori életéről szól. A játékoknak olyan formái, olyan változatai kerültek elő, amelyek rendkívül érdekesek, hálásak lehetünk az elmesélőknek – Kálmán Zsuzsának, valamint Csorba Jánosnak – és a lejegyzőnek, mert nélkülük ezek jelentős része valószínűleg elfelejtődött volna. Biztos vagyok benne, hogy e gyűjteménynek jelentős hatása lesz, sok gyermekhez jutnak majd el a játékok és mondókák, tanítani fogják ezeket a művészeti iskolákban, a széki játékok megjelennek majd a magyar gyermektánccsoportok műsorán, talán még néhány iskolaudvaron is lehet majd hallani a gyermekek szájából e kötet játékdalait. Csak remélni tudom, hogy a széki gyermekek is megtanulják majd nagyszüleik, dédszüleik játékait!
Tudni akarják, mi az a csáklija, a fuzsitus, vagy a sulandré? Olvassák el a könyvet, megtalálják benne! Ne csak olvassák, tanulják, s tanítsák meg a játékokat gyermekeiknek, tanítványaiknak!
Darmos István
néprajzkutató, táncpedagógus 

Előszó
Két elmesélő sok vagy kevés?
A kötetben található elmesélések két széki lakostól, Csorba Jánostól és feleségétől, Kálmán Zsuzsannától származnak. Mindketten „elmentek” már közülünk. Ők mondták mikrofonba mindezt, s nem is Széken, hanem Gödöllőn és Budapesten. Szabad-e úgy értékelnünk két személy visszaemlékezését, hogy az itt olvashatók Szék teljes hagyományos játékkincse lenne? Én úgy gondolom, hogy igen. Miért?
Mert Csorba János A Népművészet Mestere kitüntetés díjazottja, s nem véletlenül. Egy polihisztor tudású ember, aki példája annak, hogy a három elemit is alig csak kijárt ember hogyan lehet az élet minden területéhez értő, annak minden tudnivalóját őrző egyéniség? De hogyan lehet Zsuzsi néni is, vele azonos emlékezőképességgel megáldott, méltó párja férjének? Bárcsak akadnának idősek Széken, akik megerősíteni, kiegészíteni tudnák ezt a Kárpát-medencei léptékkel is mérhető gazdag játékkincset! Az bizonyosan elérhető a jövőben, hogy mindazoknak a gyűjtései, akik eddig már foglalkoztak széki játékok lejegyzésével, kerüljenek kiadásra. (Igaz Mária, Both Zsuzsanna és mások anyagai.)
A „játékmag”-típusrend
Néprajztudományunk egy megörökítésre méltó új fejezete
A múlt
Az 1970-es években nyílt alkalmam felgyűjteni a Galga mentén Hévízgyörk közösségének teljes játékkincsét. Ezt a falut Borsai Ilona ajánlotta, aki a Zenetudományi Intézetben a magyar népi játékok gondozója volt akkor. Amikor a gyűjtés befejezése után megpróbáltam a györki játékok összes formáját elhelyezni a ZTI játékdossziéiba, kiderült, hogy ez a feladat megvalósíthatatlan. Miért? Mert a Bartók Béla – Kodály Zoltán által szerkesztett Magyar Népzene Tára sorozat I. kötetébe, a Gyermekjátékok kötetbe Kerényi György olyan térforma-alapozottságú játékrendet alkotott, amely elsősorban a zenei játékformákat tartalmazta, a tárgyi és sportszerű játékokat már nem. A hévízgyörki ellenben mindhármat, sőt a györki azokat is, amelyek semmilyen térforma-kialakítást nem igényelnek.
Döntési helyzet állt elő, tudománytörténeti helyzet! Vagy csak az kerül be a Zenetudományi Intézetbe, ami a Kerényi-rendbe belefér, vagy… Vagy új rendet kell létrehozni. Borsai Ilona bölcs előrelátásának köszönhetjük, hogy erre adott engedélyt. Feladatom így az lett, hogy olyan rendezési elvet találjak, amibe minden játékforma beosztható. Az összetartó pont megtalálása volt a cél. Ez lett a: „játékmag”, egy új szóösszetétel, egy új terminológia. A „játékmag” azt az okot jelenti, amiért a játékokat egyáltalán eljátsszák. Ez minden játéknál létezik. Ennek a szónak a megtalálása után ez a „mag” már magától alakította ki a 4 fő játékcsoportba rendezést: Mozgásos játékok, Párválasztó játékok, Szellemi játékok, Eszközös játékok, s függelékbe kerülhettek a Mondókák és a Kiszámolók. A hévízgyörki játékkönyvet már ebben az új rendben jelentettem meg. (Gyermekjátékok. Hévízgyörk, Pest megye. Szentendre, 1980.)
A jelen
Lázár Katalint a Bartók Táncegyüttesben ismertem meg. Segédkezett már a györki játékfilm készítésénél, melyet Martin György vett fel a ZTI Táncarchívuma számára. Lázár Katalin később segített a ZTI-ben a játékok szétosztásánál is, majd ő lett Borsai Ilona utóda a Zenetudományi Intézetben. Nem kis feladat várt rá. Mintegy 22.000 játékleírást kellett elhelyeznie a „játékmag” rendbe, amit el is végzett igen kitartó munkával. Ezt követően digitalizálni a leírásokat, egy számítógépes rendet létrehozni, abba bedolgozni az összes adatot, összegzésként pedig megjelentetni mindezt az új Magyar Néprajz kiadványsorozatban. Alapnak a „játékmag”-rend és 4 fő csoportosítás megmaradt, kisebb módosításokkal. A megjelentetett rendnek, a népzenetudományban már használt népdaltípusok terminológiához igazodva „A játékok típusrendje” elnevezést adta. Igen komoly érték jött létre dr. Lázár Katalin munkájával, mely sok véletlen egybeesésével született meg. Ha ez nincs, akkor a játékmag-szemlélet megmarad egy helyi játékkiadvány eseti próbálkozásának. Az új rend pontos és teljes neve: Hintalan László János–dr. Lázár Katalin: A magyar népi játékok „játékmag”-típusrendje.
A gondolatok ezt követően is tovább dolgoztak a mélyben. Csodálatos érzés a mindenkori tudomány területén is az új dolgok születésének megtapasztalása. Minden kutató ismeri az alábbi kifejezéseket: ötlet, eszébe jutott, fején találta a szöget, mi a lényeg?, végül a hit területén a „megvilágosodás” ritka élményét. Mindegyik lényege, hogy kapja az ember. Jómagam 1980-ban, a 4 fő fejezet kialakításánál még nem vettem észre különösebb összefüggést e 4 rész között, bármely sorrendben követhették volna egymást. De nem így ma, 2023-ban. A mostani Széki játékok rendezésénél ismét adatott egy „hopp”-élmény. Az Ember, a játszó ember is testiségből, lelkiségből és szellemiségből áll. Így egy, összefügg a három. Ha e mellé teszem az eddig is használt fő játékcsoportokat, akkor azok fedésbe kerülnek az előbbi hármassággal. A testiséghez tartozik a Mozgásos, a lelkiséghez a Párválasztó, a szellemiséghez a Szellemi játékok nagy csoportjai. Mi lesz a Tárgykészítő játékokkal? Adja magát. Ez a külvilág, ami az emberen kívül van. E szemlélet még a 4 sorrendjét is meghatározza, ugyanis előbb kell legyen az Emberre vonatkozó 3 játékcsoport, hiszen ő az, aki játszik, és utána az eszközös játékok, az eszköz, amiket ő elkészít. A magszerűség így a 4 fő csoportra is kiterjedt, még erősebb lett a játékmag-szemlélet rendje. A mostani Széki játékok kiadványban már ez a régi-új rend található. S ez még csak a harmadik változat. Az 1980-as az alap, dr. Lázár Katalin ZTI típusrendje a második, a Széki játékok rendje a harmadik. Ismét új érték születése tudatosítható: ahogy maguk a játékok, a néphagyomány, a Természet, az Élet változatokban él, ugyanúgy a „játékmag”-rend is változatokban fog feltehetően tovább élni az eljövendő évtizedekben.
A jövő
Azáltal, hogy ez a rend az összes elképzelhető, régi és újonnan létrejövő játékformát tartalmazhatja, méghozzá egyetlen központi mag körül, egy új lehetőség nyílt az összehasonlító néprajztudomány számára. Bátran bízhatunk abban, hogy ezt a magyar „játékmag”–típusrendet más nemzetek tudományos képviselői alkalmasnak ítélik majd saját játékgyűjteményeik rendezéséhez. Ezáltal további megerősítést nyerhet, hogy a játékhagyomány végtelen sokszínűségével, ugyanakkor egységességével az emberiség összetartozásának talán legközérthetőbb bizonyítéka, évezredeken átívelő, máig közös kincse.

Lektor: Darmos István Szöveggondozó: Bognár Erzsébet Katalin, Gubekné Ludas Mária Korrektor: Kocsondiné Eisenkorb Györgyi Számítógépes előmunkálatok: Kávássy Miklós Kiadja a Magyar Kultúra Kiadó Kft. Felelős kiadó: Takács Zsolt Szerkesztő: Takács Zsolt Tördelés: Kollár Gábor János Borítóterv: Vértes Kornél Nyomdai munkálatok: Táltos Nyomda, Győr

Tartalomjegyzék

Köszönet  5
Ajánlás  6
Lektori szakvélemény  7
Szék  9
Csorba János és felesége 10
A népművészet mestere 11
Előszó  12
Két elmesélő sok vagy kevés?  12
A „játékmag”-típusrend  12
I. rész – Természet  15
Mágia  16
1. Süss fel, Nap... Isten kapujára  16
2. Süss fel, Nap... Kertem alatt  17
3. Fecskékről  18
4. Gólya, gólya, vaslapát  19
5. Velő – hajnövelő  22
6. Szarvasbogárszarv – hajdúsító  22
7. Katonabéka  23
8. Egér  24
9. Bárány  24
10. Fecskét látok  25
Előrejelzés  26
11. Béka  26
12. Cserebogár  26
13. Kakukk  27
14. Zöldbéka  28
15. Hangya  28
16. Tyúk  29
17. Varjú  29
18. Könpics (Széncinege)  30
19. Nádibika (Bölömbika)  31
20. Ülü (Egerészölyv)  32
21. Szarka  32
22. Pók  33
23. Bagoly  33
II. rész – Kisorsolók, kiszámolók  35
24. Elmentem én az erdőbe  36
25. Pálcika  37
26. Egedem, begedem, kecskendé  37
27. Ó, ó, ó, tündérkaszinó  39
28. Icipici pont  41
29. E, ké, há  41
III. rész – Mozgásos játékok  43
Mozgásos ügyességi és erőjátékok  44
30. Diótörés. Tojás  44
31. Én is pisze  44
32. Szájperdítés  44
33. Ez elment nyulászni  45
34. Kerekecske, gombocska  47
35. Madárfészek  47
36. Nyúl  47
37. Tapsi, tapsi mamának  48
38. Csípi csóka  48
39. Egyedem, begyedem, csikodó bé, Ábel  49
40. Lóg a lába, lóga  51
41. Gyí, Bányáról  51
42. Gyí, te fakó, karosszéken  52
43. Hinta, palinta  53
44. Katona bácsi, jó napot  53
45. Gyí, te, gyí, te  54
46. Túrót vegyenek!  55
47. Túrót eszik a cigány  55
48. Lóbálás  55
49. Áll a baba, áll  56
50. Járni tanítás  57
51. Sétálunk, sétálunk  57
52. Elöl, hátul reszelő  58
53. Sorba, sorba, katonák. Aki nem lép egyszerre  59
54. Gyertek, gyertek, gyerekek  60
55. Lencse, borsó, kása  60
56. Királyfi  61
57. Egy aranyica - Fiastyúk/1.   61
58. Fiastyúk/2.   64
59. Forgolóka  66
60. Henderikázás  70
61. Kecskebuka  70
62. Lovasgyi  71
63. Lovasgyi spárgával  72
64. Billenő  72
65. Kutyakalangya  73
66. Szökősdi  74
67. Lovas játék  74
68. Ugráló kötéllel  76
69. Sántika  77
70. Kenyeres  78
71. Csicsonkázás  78
72. Pecsenye  78
73. Hétfogás  79
74. Nyomósdi  79
75. Vállal taszigáló  79
76. Borstörés  80
77. Kezinállás  81
78. Kézenjárás  81
79. Oldalt állás  81
80. Zsákbamászkálás  82
81. Egy életem, egy halálom  82
82. Húzd meg, ereszd meg!/1.  83
83. Láncszakító  83
84. Ostorjáték  84
85. Csizmaszáras  86
86. Adj, király, katonát!  87
87. Fürdés. Úszástanulás. Versenyzés  87
Kifordulós körjátékok  89
88. Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa  89
89. Lánc, lánc, eszterlánc  90
Guggolós körjátékok  94
90. Ég a gyertya, ég  94
Táncos játékok  96
91. Tánci, tánci, hegedű  96
92. Szarkatánc  96
93. Szarka vagyok, ugrálok  98
94. Hordó  98
95. Háttal forgó  99
96. Páros forgás  100
Kendős körjátékok  101
97. Tüzet viszek, ne lássátok  101

Kapus és csigavonulások  105
98. Bújj, bújj, zöld ág  105
99. Csiga. Rétes  109
Fogócskák  111
100. Picus  111
101. Szembekötős fogó  112
102. Lopom, lopom  113
103. Kotló  114
104. Bíró uram! Ördög van a kenderben!  115
105. Kinn a bárány, benn a farkas  115
106. Gyertek haza, libuskáim!  116
107. Pic versenyfutás  117
108. Hátulsó pár, előre fuss!  118
109. Beültettem kiskertemet (Más népek dalaival rokon dalok)  119
IV. rész – Párválasztó- és leánykérő játékok  121
Párválasztó körjátékok  122
110. Ég a gyertya, ha meggyújtják  122
111. Erdő mellett nem jó lakni  123
112. Érik a meggyfa  124
113. Fehér liliomszál  125
114. Elvesztettem zsebkendőmet  127
115. Körben áll egy kislányka (Tandal)  129
Leánykérő játékok  131
116. Most viszik...Uborkáné lányát  131
Párválasztó társasjátékok  135
117. Kútba estem!  135
118. Csillagszámolás  135
119. Ajtózás  136
120. Pap  137
V. rész – Szellemi játékok  139
Tanító mondókák  140
121. Süss fel, Nap, áldott Nap  140
122. Esik az eső, süt a Nap  140
123. Esik eső, csepereg  141
124. Csigabiga, gyere ki!  141
125. Mit varrsz?  142
126. Kató, Bató, repülj el!  143
127. Erzsóóó  144
128. Gólya, gólya, gerlice  144
129. Sűrű erdő, kopasz mező  145
130. Töröm, töröm a mákot  146
131. Egedem, begedem, csikodó bé, tisztelt  147
132. Egedem, begedem, gébicske  148
133. Hunnét jöttél, kisbaba? (műköltés)  148
134. Lehullott a legszebb csillag (műköltés)  150
135. Kicsi kutya, tarka  151
136. Kicsi kutya megfázott (műköltés)  151
137. Hétfő hetibe  151
138. Én kis kertet kerítek  152
139. Elmentem én a vásárba fél pénzzel  152
140. Erre kakas, erre tyúk  153
141. Rusz, a kérő  153
142. Volt egyszer egy ember  154
143. Túrót ettem, nem ordát  154
144. Újság  154
145. Én tartom a szavamat  155
146. Itt törjen, itt szakadjon!  155
147. Egyik fülem bal  155
148. Pont, pont, vesszőcske  156
Felelgetők  157
149. Falu végén kicsi ház  157
150. Hol jártál, báránykám?  158
Nyelvgyakorlók, nyelvtörők  159
151. Ezt a tiszta tálacskát  159
152. Új kőkút gárgyáján  159
153. Larga cirgi. Lapa cipi  159
154. Répa, retek, mogyoró  160
155. Nem minden szarka  160
Altatók  161
156. Beli buba, nincsen popa  161
157. Bimm, bamm, bamm (műköltés)  161
158. Sisije, bubujja…török  161
159. Tente, baba, tente  162
160. Egy, kettő, három, négy  163
Ügyességi játékok, Beugratások  164
161. Ádám, Éva  164
162. Egyem, kettem  164
163. Puliszka  165
164. Elmentem én az erdőbe. Én is  165
165. Április bolondja  165
166. Malac farka  166
167. Húzd meg, ereszd meg!/2.  167
168. Horog, gereblye  167
169. Ingális, lógis  168
170. Prücsök  169
171. Repül a, repül a  169
172. Két kis madár ül a fán  170
173. Vizet eresztek alád!  171
174. Hátára akasztó  171
175. Mártsunk!  171
176. Tál víz  172
177. Guringázás  172
Kitalálós játékok  174
178. Kerek, de nem alma  174
179. Hasam a hasadon  174
180. Milyen ló repül?  174
181. Milyen fa van a piacon?  174
182. Fát vágok, fát  175
183. Egy, kettő, három, meleg lesz a nyáron  176
184. Hunyd be szemed!  176
185. Szeretőjóslás  177
186. Seggbál  177
187. Szembefogás  178
188. Virágosdi  179
Tiltó játékok  181
189. Csend, rend, figyelem!  181
190. Pad alatt, pad alatt macskaszar  181
191. Farkasszemnézés  181
192. Jártál kertben?  182
193. Rostázás/1. Bújj, bújj, zöld ág. Nézz az égre!  182
194. Rostázás/2. Nézz az égre!  185
195. Cigarettázás. Ettem, ittam  187
Rejtő-kereső játékok  188
196. Hazuglapu  188
197. Lágy orr  188
198. Ökölbedugós  189
199. Pálcikázás  189
200. Hol vagy, Jancsi?  190
201. Bújócska  190
202. Sulandré  191
203. Kártyázás  192

Csúfolók  193
Névcsúfolók  193
204. András  193
205. Dani  193
206. Gyuri  193
207. János/1.   194
208. János/2.   194
209. Jóska/1.   194
210. Jóska/2.   194
211. Julcsa  194
212. Katica  194
213. Márton  194
214. Péter  195
215. Pista  195
216. Sanyi  195
217. Sári  195
218. Zsuzsika  195
Tulajdonságcsúfolók  195
219. Ez a legény csapodár  195
220. Szállj le, madár, a kapuról  196
221. Kimentem én az erdőbe  196
222. Sári néni beteges  196
223. Egedem, begedem, tengertánc/1–2.  197
224. Szita, szita, kéreg  197
225. Esik eső, hull a hó  198
226. Egyszer voltam nálatok  198
227. Mese, mese, meskete  199
228. Aki reám haragszik  199
229. Fakutya  199
230. Fuzsitus  199
231. Szófogadatlan sáska  200
232. Ülj le, tokán, ne rotyogj!  200
233. Kicsi csupor, cseresznye  200
234. Iá, nagy szamár  201
235. Icipici pókháló  201
236. Pókháló. Leánykérő  201
237. Sárgarigófészek  201
238. Elöl úr, szarba túr  202
239. Nyaú! Gyere nálunk!.  202
240. Böm, böm, bika csordájába  202

Foglalkozáscsúfolók  203
241. Egy szem szilva  203
242. Katona bácsi, nagy tökű  204
243. Katona bácsi haptákba  204
244. Harangoznak délre  204
Falurészcsúfolók  204
245. A felszegi leányok  204
246. Csipkeszegen kidobolták  205
247. Forrószegi legények  205
Egyéb bosszantások  205
248. Szebb a páva, mint a pulyka  205
249. Béka ing alá  206
250. Keringő bába  206
251. Ragadály ruhába, hajba  206
252. Orsó, guzsaly, motolla  207
253. Elalvás  207
VI. rész – Eszközös játékok  209
Tárgykészítő játékok  210
Háztartás. Mezőgazdaság  210
254. Sárból telek, ház  210
255. Sárkemence. Pogácsa. Kenyér  210
256. Pléhkemence  211
257. Lepénysütés  211
258. Makkból pánkszaggató  211
259. Papsajtpogácsa  212
260. Csutaökör  212
261. Csutaól  213
262. Kóré állatok  213
263. Vadgesztenyebárányok, juhok  213
264. Ragadály állatok  214
265. Békatekenyő  214
266. Gémeskút  214
267. Tök fülesfazék  215
268. Tökveder  215
269. Vízimalom  215
270. Szélmalom  216
271. Gyékénygyertya. Sütőfa  217
272. Töklámpa  217
273. Mutyikásbot. Bacikutya-botvég  218
274. Ostorkígyó  218
275. Hóember  219
Babázás  221
276. Csutababa  221
Közlekedés  222
277. Szekér  222
278. Napraforgókerék. Szekér  222
279. Skatulyacsónak, vitorla  223
280. Csáklija  223
281. Korcsolya  224
282. Szánkázás  224
283. Biciklizés–szökdelés  224
Viselet  225
284. Békavirág gyűrű, fülbevaló  225
285. Csirkevirág nyaklánc  225
286. Orgonavirág nyakravaló  226
287. Katonasapka  226
288. Keserűlapu-kalap, esernyő  226
Fegyverek  227
289. Bodzafapuska  227
290. Levélpuska  228
291. Sárpuska  229
292. Vízipuska. Dugasztó  230
293. Nyilazás  230
294. Csúzli  231
295. Parittya  231
296. Kulcspuska  232
Hangkeltés. Hangszerek   233
297. Csörgő: skatulya, mákgubó  233
298. Bungatás  234
299. Bungattyú/1.  234
300. Bungattyú/2.  235
301. Bungattyú/3.  235
302. Kocsánymuzsika – nyírettyű  236
303. Cini-cini muzsikásom  236
304. Borostyánlevél. Fűszál  237
305. Vesszőhajtás síp  237
306. Nádsíp  237
307. Büreksíp  238
308. Fűzfasíp  238
309. Töröksíp  239
310. Tökszárduda  239
311. Fődiduda  239
312. Törökduda  240
313. Furulya  240
Díszek  241
314. Szivárvány  241
315. Nádszálkereszt  242
316. Búzafonat/1. Búzakorona  242
317. Búzafonat/2. Búzakoszorú  243
Élvezeti eszközök  243
318. Pipa/1.  243
319. Pipa/2. Szivar. Bagó. Cigaretta  244
Különféle ügyességi játékok  245
320. Szántás  245
321. Homokkal őrlés  245
322. Sulyok. Mosás  245
323. Boltos  246
324. Csirkevirág esernyő, gyertya, lámpa  246
325. Bugyborékfújás  247
326. Kukkozó  248
327. Hajgálás  248
328. Phű, phű!  249
329. Tollas kukkozás  249
330. Pillangó cérnával  250
331. Cserebogár-röptetés  250
332. Málévető bogár dióhajjal  250
333. Bogaradzó léggyel  251
334. Szarvasbogár-viadal  251
335. Sáskaverseny  251
336. Ostor. Csattogtatás. Csapózás  252
337. Kötélugrás  252
338. Pörgettyű/1.  253
339. Pörgettyű/2.  253
340. Papírrepülő  254
341. Sárkány  254
342. Hógolyózás/1.   255
343. Hógolyózás/2.   256
344. Kapózás. Kuruzs legyen, lencse/1.   256
345. Kuruzs legyen, lencse/2.   258
346. Csalán-cihán  259
347. Templomozás  259
348. Gombozás  260
349. Pénzes langalló  261
350. Bicsak  262
351. Bicsakdobálás  263
352. Bicsaktörténet  263
353. Rókalövés  264
354. Karikázás  264
355. Gurigázás  264
356. Földilopás  265
357. Pénznyerősdi  266
358. Csökközés  268
Botosjátékok  269
359. Cigli  269
360. Disznó  269
361. Mácázás  274
362. Csürkézés  275
Labdajátékok  277
363. Labdázás háztetőről  277
364. Iskola  277
365. Hátradobó  279
366. Kézilabdázás  279
367. Lefutósdi. Szőrlabda, rongylabda készítése  280
368. Reáverősdi  280
369. Csügösdi  281
VII. rész – Gyerekélet, család, faluközösség  283
370. Amennyit Isten adott  284
371. A nagymamától tanultam  284
372. Jó vótunk együtt  284
373. Barátnők  285
374. Csórézás  286
375. Születésnap. Névnap  287
376. Játék. Nagyhét. Imádság  287
377. Gyereknevelés  288
378. Tíz leányt is felért  288
379. Ismerkedés  289
380. A tanítókról  289
381. Hát úgyse lesz pap, úgy se lesz papné!  289
382. Legeltetés a pázsiton  290
383. Csergettyű  291
384. Szolgálat. Katonaság  291
385. A lusta leány  292
386. Ez volt a tisztesség  292
387. Egy fedél alatt  293
388. Gyermekáldás nélkül  293
389. Gyógyító emberek  294
390. Búzafonat és egy léha ember  294
391. Fehér gatya  295
392. Istenhit: patak átugrása  295
393. Elromlott az egész világ  295
394. Lopás, csalás, hazugság. Ügyesség  296
395. Budapest. Szék  297
396. Nem hiszem, hogy bárki hozzáfog még egyszer!  297
VIII. rész – Függelék  299
A JÁTÉKOK ÉS AZ ELBESZÉLÉSEK ABC RENDJE  300
A KÉPEK ÉS FILMEK FORRÁSJEGYZÉKE  303
Képek  303
Filmek  305
A HANGFELVÉTELEK JEGYZÉKE  306
IRODALOM  307
Regisztráció és bejelentkezés  308

Paraméterek

Borító Keménytáblás
Oldalszám 308
Nyelv magyar